تعداد بازدید از صفحه:

182

تولد:

ملیت:

مهدی فرجی

مهدی فرجی در آثاری همچون فیلمهای "انفرادی"، "دینامیت"، "تورقوزآباد"، "پوست انداختن" و سریالهای "مانکن"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (2)