تولد:

ملیت:

مهدی فرجی

مهدی فرجی در آثاری همچون فیلم "دینامیت" و سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)