تعداد بازدید از صفحه:

737

تولد:

ملیت:

بتسابه کاظمی

بتسابه کاظمی در آثاری همچون فیلم "پیاده روهای خالی" و سریال "شهر قشنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)