تعداد بازدید از صفحه:

810

تولد:

ملیت:

پریسا وظیفه دوست

پریسا وظیفه دوست در آثاری همچون سریال "شهر قشنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)