تعداد بازدید از صفحه:

1157

تولد:

ملیت:

پردیس شهرابی

پردیس شهرابی در آثاری همچون سریال "شهر قشنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)