تعداد بازدید از صفحه:

461

تولد:

ملیت:

شیدا مرادی

بازیگر

شیدا مرادی در آثاری همچون سریال "شهر قشنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)