تعداد بازدید از صفحه:

487

تولد:

ملیت:

مسعود اسماعیلی

بازیگر

مسعود اسماعیلی در آثاری همچون سریالهای "زیرخاکی 4"، "گلشیفته"، "زیرخاکی 3" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)