تعداد بازدید از صفحه:

161

تولد:

ملیت:

محمد عزیزی

بازیگر

محمد عزیزی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "گنجینه"، "مجرد چهل ساله" را برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)