تعداد بازدید از صفحه:

206

تولد:

ملیت:

بهداد آوند امینی

کارگردان

بهداد آوند امینی کارگردانی فیلم "فرمول مرگ" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)