تعداد بازدید از صفحه:

145

تولد:

ملیت:

مسعود رحیمی

مسعود رحیمی در آثاری همچون فیلمهای "جنگ جهانی سوم"، "متری شش و نیم" و سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)