تعداد بازدید از صفحه:

292

تولد:

ملیت:

حمیدرضا هنری

کارگردان

حمیدرضا هنری کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "گیتی همسر علیرضا"، "رادیو آبادان" را برعهده داشته است.

کارگردان (2)