تولد:

ملیت:

علیرضا جلودار

علیرضا جلودار در آثاری همچون سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

وی همچنین کارگردانی فیلم کوتاه "قطار می رود.... تمام ایستگاه می رود" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)