تولد:

ملیت:

محمدجواد نجاتی بوربور

محمدجواد نجاتی بوربور در آثاری همچون سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)