تعداد بازدید از صفحه:

187

تولد:

ملیت:

محمدجواد نجاتی بوربور

محمدجواد نجاتی بوربور در آثاری همچون سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)