تولد:

ملیت:

نفس محمدی

نفس محمدی در آثاری همچون سریال "قورباغه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

وی همچنین در نمایش "نوشت سر" نیز به عنوان بازیگر خضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)