تولد:

ملیت:

منوچهر هنردان

منوچهر هنردان در آثاری همچون فیلمهای "مادری"، "عقاب صحرا"، "دنیای بهتر"، "پنجمین نفر" و سریالهای "خانه میراثی"، "خانه به دوش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (6)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)