تعداد بازدید از صفحه:

154

تولد:

ملیت:

محمدمهدی طالب زاده

بازیگر

محمدمهدی طالب زاده در آثاری همچون سریال "بلندگوهای افسانه ای" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)