تعداد بازدید از صفحه:

224

تولد:

ملیت:

سمانه دالوند

سمانه دالوند در آثاری همچون فیلم "عید به خانه می آید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)