تعداد بازدید از صفحه:

287

تولد:

ملیت:

سمانه دالوند

بازیگر

سمانه دالوند در آثاری همچون فیلمهای "دلقک ها"، "عید به خانه می آید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)