تعداد بازدید از صفحه:

209

تولد:

ملیت:

سیروس مصطفی

سیروس مصطفی در آثاری همچون فیلمهای "شب سرباز"، "خانه(ائو)"، "سایه های سرد" و سریال "آیریلیق" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)