تعداد بازدید از صفحه:

446

تولد:

ملیت:

سپیده کاشانی

بازیگر

سپیده کاشانی در آثاری همچون سریال "فاخته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)