تعداد بازدید از صفحه:

260

تولد:

ملیت:

ترنم آهنگر

ترنم آهنگر در آثاری همچون سریالهای "سودا"، "احضار"، "برف بی صدا میبارد" و فیلم "مسلوب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

وی همچنین در فیلمهای کوتاه "باغ وحش"، "اولین رنگ زمستان"، "همه چیز عزیزم" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

ترنم آهنگر در نمایش تئاتری "شنل قرمزی مدرن" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

از دیگر فعالیت های وی میتوان به حضور در نماهنگ "سرباز وطن" اشاره کرد.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)