تعداد بازدید از صفحه:

154

تولد:

ملیت:

سعید طاهری

سعید طاهری در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "چ"، "رستاخیز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)