تولد:

ملیت:

مهدی انجم روز

مهدی انجم روز در آثاری همچون فیلم های "زن ها فرشته اند 2"، "مستانه"، "رستاخیز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)