تولد:

ملیت:

منیژه دلدار گلچین

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)