تعداد بازدید از صفحه:

221

تولد:

ملیت:

مهدی قاسمی

کارگردان

مهدی قاسمی کارگردانی آثاری همچون فیلم "راز نرگس" و سریالهای "باغ کوچک بی‌بی گل"، "چشم و چراغ" را برعهده داشته است.

کارگردان (3)