تعداد بازدید از صفحه:

503

تولد:

ملیت:

اصغر فریدی ماسوله

اصغر فریدی ماسوله در آثاری همچون سریال "آرایشگاه زیبا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)