تولد:

ملیت:

محمد صابری

محمد صابری در آثاری همچون فیلم "نرگس مست" و سریالهای "خاتون"، "هم سایه" و "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)