تعداد بازدید از صفحه:

212

تولد:

ملیت:

لیلا شفاعی مهر

لیلا شفاعی مهر در آثاری همچون فیلم "یلدا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

یلدا

1397