تعداد بازدید از صفحه:

180

تولد:

ملیت:

آرین وزیردفتری

نویسنده | کارگردان | تهیه کننده

آرین وزیردفتری کارگردانی آثاری همچون فیلم "بی رویا" و فیلمهای کوتاه "هنوز نه"، "مثل بچه آدم"، "فراز" را برعهده داشته است.

آرین وزیردفتری همچنین نویسندگی فیلمهای کوتاه "هنوز نه"، "مثل بچه آدم" و تهیه کنندگی فیلم کوتاه "هرگز، گاهی، همیشه" را نیز برعهده داشته است.

نویسنده (2)

کارگردان (4)

تهیه کننده (1)