تولد:

ملیت:

رضا جهانی

رضا جهانی در آثاری همچون فیلمهای "روزگار مجنون"، "در انتظار صبح"، "زمین بازی" و سریالهای "جیران"، "سرزمین کهن", "یاغی", "آفتاب پرست" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

وی همچنین در نمایش های تئاتری "اتاق"، "شوایک"، "گرگاس ها"، "لباس جدید پادشاه"، "مرغ ماهیخوار"، "سقراط"، "ریچارد" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (4)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)