تعداد بازدید از صفحه:

315

تولد:

ملیت:

بهرام صادقی مزیدی

نویسنده | کارگردان | تهیه کننده

بهرام صادقی مزیدی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "خط مقدم"، "راه سوم"، "قفس آبی"، "سر خط" را برعهده داشته است.

از دیگر فعالیتهای بهرام صادقی مزیدی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نویسندگی در فیلمهای "راه سوم"، "سر خط"
تهیه کننده در فیلمهای "راه سوم"، "سر خط"

نویسنده (2)

کارگردان (4)

تهیه کننده (2)