نام:

حسن همتی

تولد:

ملیت:

حسن همتی

حسن همتی در آثاری همچون سریالهای "یاغی"، "مستوران"، "دندون طلا"، "خانه مادری" و فیلم کوتاه "شنل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

حسن همتی همچنین در نمایشهای "اتاقی در هتل لندن"، "خلوت بی همایون"، "رویای شب تابستان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

حسن همتی کارگردانی نمایش "شین" را نیز برعهده داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)