تعداد بازدید از صفحه:

215

تولد:

ملیت:

امیر اسکندری

بازیگر

امیر اسکندری در آثاری همچون فیلمهای "منصور"، "اتاق تاریک" و سریالهای "مستوران 2"، "با کمال احترام"، "آچمز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (3)