تعداد بازدید از صفحه:

188

تولد:

ملیت:

بهادر حسین زاده

بهادر حسین زاده در آثاری همچون فیلم "اتاق تاریک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)