تعداد بازدید از صفحه:

292

تولد:

ملیت:

حسین بشاش

حسین بشاش در آثاری همچون فیلم "اتاق تاریک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)