تعداد بازدید از صفحه:

176

تولد:

ملیت:

سیدعلیرضا میرسالاری

سیدعلیرضا میرسالاری در آثاری همچون فیلمهای "مغز استخوان"، "اتاق تاریک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)