تعداد بازدید از صفحه:

213

تولد:

ملیت:

قدرت الله بیات

قدرت الله بیات در آثاری همچون فیلمهای "تک تیرانداز"، "به وقت شام" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)