تولد:

ملیت:

محمدعلی قویدل

محمدعلی قویدل در آثاری همچون فیلم های "ققنوس"، "شوق هنگام"، "لحظه صید"، "کرانه های امید"، "افسانه قشم" و سریال "جادوگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (7)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)