تعداد بازدید از صفحه:

185

تولد:

ملیت:

اصغر یوسفی نژاد

کارگردان

اصغر یوسفی نژاد کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "خانه(ائو)"، "کفشاتو در نیار" و سریال "کلید گمشده" را برعهده داشته است.

کارگردان (3)