نام:

بهمن ارک

تعداد بازدید از صفحه:

110

تولد:

ملیت:

بهمن ارک

بهمن ارک کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "پوست"، "سویوق" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (2)