نام:

بهمن ارک

تعداد بازدید از صفحه:

235

تولد:

ملیت:

بهمن ارک

نویسنده | کارگردان | مشاور کارگردان

بهمن ارک کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "پوست"، "سویوق" را برعهده داشته است.

بهمن ارک همچنین به عنوان نویسنده و مشاور کارگردان در فیلم "ملاقات خصوصی" نیز حضور داشته است.

نویسنده (1)

کارگردان (2)

مشاور کارگردان (1)