تعداد بازدید از صفحه:

137

تولد:

ملیت:

داوود نورپور

داوود نورپور در آثاری همچون فیلم "پوست" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

پوست

1397

سریال ها (0)

کارگردانی (0)