تعداد بازدید از صفحه:

103

تولد:

ملیت:

آشیق ولی عبدی

آشیق ولی عبدی به عنوان بازیگر در فیلم "پوست" حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

پوست

1397

سریال ها (0)

کارگردانی (0)