تعداد بازدید از صفحه:

172

تولد:

ملیت:

فاطمه مسعودی فر

بازیگر

فاطمه مسعودی فر در آثاری همچون فیلمهای "آپاراتچی"، "پوست" و سریال "جیران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)