تولد:

ملیت:

محمد رحمتی

محمد رحمتی در آثاری همچون فیلم های "روشنایی سایه" و سریالهای "خسوف"، "عقرب عاشق"، "زیرخاکی 3" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

وی همچنین در فیلمهای کوتاه "یک دوم"، "هبوط" نیز حضور داشته است.

از آثار نمایشی محمد رحمتی میتوان به نمایش های "ژنرال"، "تاج قوام"، "شبیه یک استند آپ" و نمایش خوانی "حساب پرداخت نمیشه" اشاره کرد.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)