تولد:

ملیت:

تقی آزموده

تقی آزموده در آثاری همچون سریالهای "خسوف"، "حرفه ای"، "جادوگر"، "مانکن" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)