تعداد بازدید از صفحه:

158

تولد:

ملیت:

نادر برهانی مرند

بازیگر | کارگردان

نادر برهانی مرند در آثاری همچون فیلم "ناتمام" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

نادر برهانی مرند همچنین کارگردانی نمایش "سردار" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

کارگردان (1)