تعداد بازدید از صفحه:

264

تولد:

ملیت:

امیرحسین ماکویی

کارگردان

امیرحسین ماکویی کارگردانی آثاری همچون فیلم "مهریه"، فیلم کوتاه "نیمه شب تاریک" و سریال "بازگشت" را در کارنامه هنری خود دارد.

کارگردان (3)