تعداد بازدید از صفحه:

232

تولد:

ملیت:

ابراهیم صمیمی

کارگردان

ابراهیم صمیمی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "املاکی ها (در شیراز اتفاق افتاد)"، "در قلمرو خورشید"، "بلوط" را برعهده داشته است.

کارگردان (3)