تعداد بازدید از صفحه:

166

تولد:

ملیت:

منصور نیکوسخن

بازیگر

منصور نیکوسخن در آثاری همچون فیلم "از ما بهترون" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)