تعداد بازدید از صفحه:

245

تولد:

ملیت:

مهدی احمدی

بازیگر | مشاور تولید

مهدی احمدی در آثاری همچون فیلمهای "وروجک ها"، "انارهای نارس"، "بگو که رویا نیست"، "بازنشسته ها"، "روز از نو" و نمایشهای "شورش ذهن"، "باغ آلبالو" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مهدی احمدی همچنین به عنوان مشاور تولید در فیلم "افراطی ها" نیز فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (11)

مشاور تولید (1)