تعداد بازدید از صفحه:

164

تولد:

ملیت:

محمد همتی

محمد همتی در آثاری همچون فیلمهای "پنهان پیدا"، "وروجک ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)