نام:

عسل مردی

تعداد بازدید از صفحه:

256

تولد:

ملیت:

عسل مردی

عسل مردی در آثاری همچون فیلمهای "گلناز"، "وروجک ها"، "دیوارهای یخی"، "آرزوهای ناتمام" و سریالهای "هم سایه ها"، "زخم"، "فاخته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (3)